Име на компанијата:
Start
Седиште на компанијата:
Boris Kidric 1
1442 Demir Kapija
Правна форма:
Телефонски број:
+389 43 366 504
Факс:
+389 43 366 504
E-mail:
Регистарски број на компанијата:
Судски регистар:
ДВР број:
ДДВ број:
ИБАН:
BIC:
GISA - Zahl: